ดาวเรือง

ดาวเรือง

ดาวเรือง ชื่อสามัญ : African marigold, American marigold, Aztec marigold, Big marigold ดาวเรือง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tagetes erecta L. จัดอยู่ในวงศ์ทานตะ อ่านต่อ

กำลังพญาเสือโคร่ง

กำลังพญาเสือโคร่ง

กำลังพญาเสือโคร่ง ชื่อสามัญ : Birch กําลังพญาเสือโคร่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Betula alnoides Buch.-Ham. ex D.Don จัดอยู่ในวงศ์กำลังเสือโคร่ง (BETULACEAE) อ่านต่อ