คลังเก็บหมวดหมู่: สมุนไพรเพื่อความสวยความงาม

สมุนไพรเพื่อความสวยความงาม

สะเดา_Azadirachta-indica

สะเดา

สะเดา (Neem) 

    ทุกส่วนของต้นสะเดานั้นมีประโยชน์เป็นมากอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร มาดูคุณประโยชน์ด้านความงามกันครับว่าสะเดาจะมีประโยชน์มากเพียงใด อ่านเพิ่มเติม