คลังเก็บหมวดหมู่: สมุนไพรไทย

สมุนไพรไทย

สมุนไฟร

ความสำคัญของพืชสมุนไพร

1. ความสำคัญในด้านสาธารณสุข

พืชสมุนไพร เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้เป็นประโยชน์ เพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่โบราณกาลแล้ว เช่นในเอเชียก็มีหลักฐานแสดงว่ามนุษย์รู้จักใช้พืชสมุนไพรมากว่า 6,000 ปี แต่หลังจากที่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีการสังเคราะห์ และผลิตยาจากสารเคมี ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวกสบายในการใช้มากกว่าสมุนไพร อ่านเพิ่มเติม

ความหมายสมุนไพร

ความหมายของสมุนไพร

ทุกวันนี้  การรักษาโรคภัยไข้  เราสามารถหายา ได้มากมายจากโรงพยาบาลและร้านค้าทั่วไป   แต่การรักษาโครในอดีตไม่มีร้านค้า  เลยต้องหาพืกผักผลไม้มารักษา  มากินเพื่อนให้สุขภาพแข็งแรง เราจะมาทำการรู้จักสมุนไพรไทยกันครับว่ามีไรบ้าง เราสามาถหาได้ง่ายตามบ้าน

อ่านเพิ่มเติม