คลังเก็บป้ายกำกับ: ความหมายของพืชสมุนไพรม

ความหมายสมุนไพร

ความหมายของสมุนไพร

ทุกวันนี้  การรักษาโรคภัยไข้  เราสามารถหายา ได้มากมายจากโรงพยาบาลและร้านค้าทั่วไป   แต่การรักษาโครในอดีตไม่มีร้านค้า  เลยต้องหาพืกผักผลไม้มารักษา  มากินเพื่อนให้สุขภาพแข็งแรง เราจะมาทำการรู้จักสมุนไพรไทยกันครับว่ามีไรบ้าง เราสามาถหาได้ง่ายตามบ้าน

อ่านเพิ่มเติม